Netwerk Overwerken voor

zelfstandige professionals

Kom in contact met collega-ondernemers

Netwerk Overwerken

Netwerk Overwerken is een netwerkvereniging voor zelfstandig professionals en bedrijven met een klein personeelsbestand. Hét netwerk om in contact te komen met andere zzp-ers en kleine ondernemers uit de regio Ooststellingwerf.

Ondernemers die je anders niet zou ontmoeten en met wie je kansen en successen kunt delen. Minimaal zes keer per jaar organiseert Netwerk Overwerken een themabijeenkomst. Wil jij ook graag kennis uitwisselen en met andere ondernemers in contact komen? Neem dan contact op of schrijf je meteen in.

Thema’s

Binden &
Boeien

Oriënteren &
Delen

Informatie &
Educatie

Verbinden &
Netwerken

Netwerk Overwerken is er voor alle potentiële ondernemers, starters, al bestaande zelfstandigen en kleine ondernemers in Ooststellingwerf. We delen ervaringen in ondernemen, ondernemerschap en kennis tijdens onze bijeenkomsten, dat doen we door het organiseren van activiteiten.

We hechten waarde aan boeiende activiteiten, die we organiseren volgens onze vier thema’s ‘Binden & Boeien, Oriënteren & Delen, Informatie & Educatie en Verbinden & Netwerken‘. We bezoeken bedrijven van onze leden, maar ook daar buiten. We netwerken, leren anderen kennen en leggen contacten buiten het eigen netwerk. Vanuit Netwerk Overwerken hebben we een sterke lobby met de gemeentelijke overheid en we zijn mede-initiatiefnemers van het Ondernemers Collectief Ooststellingwerf. Daarmee zijn we voor onze leden een verlengstuk door te netwerken met andere ondernemersverenigingen. We creëren een aantrekkelijk ondernemersklimaat voor zzp’ers in Ooststellingwerf en vormen samen de stem van de kleine ondernemer naar de gemeentelijke overheid. Dat is Netwerk Overwerken!

Onze activiteiten

Wat heb jij als lid aan onze activiteiten? Je hebt een heel gezellige avond met collega-ondernemers. Je kunt sparren over onderwerpen waar jij als ondernemer mee te maken hebt. Je leert nieuwe ondernemers kennen en je breidt je netwerk uit, maar bovenal heb je een gezellige netwerkavond. Bekijk de jaaragenda van de geplande activiteiten hieronder. Er is er vast één die je aanspreekt.