Publicaties van Overwerkers

in de gemeentelijke nieuwsbrief

Manja Haanstra

In deze nieuwsbrief stellen we u één van onze leden voor met zijn of haar unieke verhaal. Ditmaal is het Manja Haanstra: docent Nederlands en oprichtster van Tante Taal

Manja Haanstra

Opleiding en werkveld

Het opleidingstraject van Manja is niet standaard geweest (mede door haar karakter).

Na de MAVO en de  HAVO heeft ze een uitstap gemaakt naar het CIBAP (Vakschool voor o.a. vormgeving, etaleren, decoreren). Hier is gebleken, dat er bij Manja een disconnectie is tussen hoofd en handen. Wat ze in haar hoofd heeft, is vaak niet hetzelfde als wat er uiteindelijk ontstaat als creatief product.

Daarna is het Windesheim geworden (cultuur en communicatie), maar tijdens een stage heeft haar ‘roeping’ voor het onderwijs ontdekt. Daarna is ze de lerarenopleiding gaan doen.

Ze heeft eerst tien jaar als docent Nederlands in Zwolle op Deltion gewerkt en daarna voor Drenthe College in Emmen en Assen. Nu werkt ze nu als docent Nederlands op Drenthe College (focus op Horeca) in Meppel en hier ligt ook de verbinding naar haar werk als ZZP-er.

Tante Taal:

Vrijwel elke horecagelegenheid heeft een website en op deze website zijn vrijwel altijd menu’s vermeld. Het is Manja opgevallen, dat zowel de logica van de websites als wel de kwaliteit (taalkundig gezien) van de menu’s vaak te wensen overlaat.

Haar missie is dan ook om horecaondernemers te ondersteunen in de kwaliteit/leesbaarheid van de websites en meer specifiek te zorgen voor, in correct Nederlands geschreven, goed leesbare menu’s. Je gaat immers naar een restaurant om een gezellige avond te hebben en de voorpret ligt in het doorneuzen van goed leesbare websites en uitnodigende menu’s.

Manja is een beginnende ZZP-er en haar eerste stap is om doelgericht acquisitie te plegen en dat is de belangrijkste reden, waarom ze lid geworden is van OverWerken.

Haar terechte gedachte is, dat bij de leden veel expertise bestaat voor de opstart en het uitbouwen van een ZZP-bedrijf.

Trots:

Manja ondersteunt graag de wat zwakkere leerling en ze kan echt genieten als die extra inspanning zich terugbetaald aan het eind van een schoolseizoen in de vorm van overgang naar het volgende jaar of een diploma.

Tips voor een beginnend ZZP-er

  • Zoek een coach/sparringpartner/vertrouwenspersoon
  • Sluit je aan bij netwerken
  • Gebruik expertise van anderen
  • Durf!