Publicaties van Overwerkers

in de gemeentelijke nieuwsbrief

Marian Jongsma

In deze gemeentenieuwsbrief stellen we u één van onze leden voor met zijn of haar unieke verhaal. Ditmaal is het Marian Jongsma van Puur & Structuur coaching.

Hoe het begon

Marian is een geboren en getogen Ooststellingwerfster. Na de HAVO en MEAO kwam ze terecht in de financiële wereld, waar ze nu nog in deeltijd werkt. Al snel bleek, dat Marian haar talenten richting het ondersteunen van mensen ging en dan is coaching een logische vervolgstap. Dit is misschien wel voor een deel “genetisch” bepaald, want een oom en tante zitten beiden in het onderwijs; wat ook bijna de keus van Marian geweest was. In 2019 heeft Marian een cursus total coaching gevolgd (gebaseerd op de NLP-techniek) en in 2021 heeft zij de master in NLP-coaching behaald. NLP is een methodische aanpak op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt gedefinieerd als “de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen”. Je zou NLP kunnen zien als een handleiding voor het brein. Doel is bepaalde (storende) patronen bij cliënten te herkennen, te doorbreken en te veranderen. Het bereiken van een  krachtige en positieve mindset is een van de belangrijkste doelen en voor zorgen, dat je weer regie krijgt over je eigen leven.

Naam

De naam Puur & Structuur past goed bij Marian. Vanuit een structurele aanpak maakt Marian doelstelling en plan van aanpak helder en probeert ze cliënten vanaf het begin in het veranderingsproces mee te nemen.

Intake

O.a. via zorginstellingen vinden mensen hun weg naar Marian. Cruciaal in zo’n eerste gesprek is, dat de cliënt uitgebreid zijn probleem = coaching hulpvraag beschrijft. Tevens is het belangrijk dat er een “click” is tussen Marian en de cliënt. Vertrouwen en verbinding is nodig om in het vervolgtraject verbeteringen te realiseren.

Een goede samenvatting van zulke gesprekken is absoluut noodzakelijk met aspecten als:

  • Wat heeft zich in het gesprek afgespeeld
  • Welke details waren opvallend
  • Wat ging er goed in het gesprek
  • Wat heeft de client en Marian geleerd

Voldoening

Coaching geeft Marian energie. Vooral als een client aangeeft, dat hij/zij er baat bij had geeft Marian veel voldoening.

Netwerk

Marian is pas enkele maanden lid van OverWerken. Daarnaast heeft ze goed contacten met de gemeente Weststellingwerf, heeft ze een goede vriendin als sparringpartner en is aangesloten bij de landelijke NLP-organisatie

Toekomst en ontwikkeling

Marian wil nog groeien. Ten eerste meer cliënten, maar met name ook in het vak. Ze heeft zich ook al verdiept in Timeline coaching en hoe om te gaan met angsten, maar is nog lang niet uitgeleerd. Daarnaast geeft ze workshops intuïtief schilderen (Heeft tijdens de NLP cursus goede ervaring gehad met deze techniek).