Publicaties van Overwerkers

in de gemeentelijke nieuwsbrief

Peter Berkenbosch

Netwerk Overwerken is een vereniging voor en door zelfstandig professionals en ondernemers met een klein personeelsbestand die zijn gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf. Met ruim 70 leden en een vooraf vastgesteld jaarprogramma creëren wij een ondernemers vriendelijke omgeving en organiseren wij bijeenkomsten, waarin de thema’s Informatie & Educatie, Oriënteren & Delen, Verbinden & Netwerken en Binden & Boeien centraal staan. In deze nieuwsbrief stellen we u één van onze leden voor met zijn of haar unieke verhaal. Ditmaal is het Peter Berkenbosch van Peter Berkenbosch Consultancy b.v.

Opleiding

Al op jeugdige leeftijd had Peter al ideeën, wat hij wilde worden. Hier bleek al hoe breed Peter zich oriënteerde, want zijn keuzes waren chef-kok, cultureel antropoloog of software engineer. Het is software engineer geworden, waarbij een facet van culturele antropologie meegenomen wordt.

Een van de aspecten van culturele antropologie, namelijk het analyseren van gedrag heeft Peter tot een van zijn kern vaardigheden ontwikkeld tezamen met communicatie en coaching technieken

Hoe het begon

In 2001 begon Peter (naast zijn reguliere baan) een onlinehandel in hardware onderdelen, waarbij langzamerhand de focus verschoof naar webapplicaties. Naast de techniek (gebaseerd op de programmeertaal Ruby) ligt de kracht van Peter in de ontwikkeling en begeleiding van het gehele traject.

Een typisch traject is: Wat wil de klant bereiken met zijn webapplicatie, welke functies zijn nodig, hoe uitgebreid moet de interface zijn en hoe gemakkelijk kunnen (potentiële) klanten ermee werken.

Bij de conceptontwikkeling daagt Peter de klant uit om precies te zijn in de eisen en wensen en hij heeft hierbij een eigen stijl, die nogal confronterend kan zijn. Hij gaat er hier niet vanuit, dat wat de klant beschrijft correct is en daagt de klant uit om het eigen proces scherp te formuleren. De verbinding tussen proces en techniek moet logisch zijn.

Blijkbaar wordt deze werkwijze door de klant geaccepteerd, want Peter heeft een overladen orderportefeuille

Toekomstplannen

Naast interim consultancy is Peter ook een standaard applicatie aan het ontwikkelen voor maatwerk web applicaties. De eerste toepassing wordt deze zomer gelanceerd en is een applicatie voor VVE besturen en eigenaren.

Netwerk

  • Oude collega’s
  • (oud)klanten
  • Denktank in Slack met interim (fractional) consultants.
  • Tech Conferenties, als bezoeker maar ook als spreker.
  • Netwerk OverWerken