Publicaties van Overwerkers

in de gemeentelijke nieuwsbrief

Rutger Zijlstra

In deze nieuwsbrief stellen we u één van onze leden voor met zijn of haar unieke verhaal. Ditmaal is het Rutger Zijlstra, financieel ondernemers adviseur.

Opleiding

Rutger heeft de opleiding bedrijfskunde (2002) afgerond en heeft zijn expertise opgedaan met name in het zakelijke financieringsdomein.

Hoe het begon

Rutger startte zijn loopbaan in het zakelijk financieringsdomein als bedrijfsadviseur voor het IMK (Instituut voor midden en klein bedrijf). In 2012 maakte hij de overstap naar de Rabobank, waar hij werkzaam was als Accountmanager Bijzonder Beheer. Zowel bij het IMK als bij de Rabobank had hij vooral te maken met bedrijven, waar financiële “onrust” heerste en  er transparantheid gebracht moest worden en welke (financiële) vervolgstappen er genomen moesten worden om de situatie te verbeteren. Te begrijpen is, dat dit voor betrokkenen een emotioneel proces kan zijn.

Daarnaast was hij binnen de bank ook kredietbeoordelaar, waarbij de belangrijkste rol was om te beoordelen hoeveel risico een bank zou hebben als een lening werd gegeven aan de betrokken partij.

In 2012 startte Rutger als ZZP’er en ondersteunde met name gemeenten in het opstellen van kredietbeoordelingen in het kader van de zogenaamde Bbz-regeling. Daarover vindt u elders in dit interview meer informatie.

Met een compagnon realiseerde Rutger zich echter, dat financiële (risico) analyse in de kern steeds weer hetzelfde proces was en een vervolgstap (in 2018) werd gezet om dit proces te laten ondersteunen via software. Samen met zijn compagnon richtte hij Gripvol technologie op. In deze BV werd de software ‘Gripvol Adviestool’ ontwikkeld. Gemeenten zijn dankzij deze software niet langer aangewezen op dure adviseurs, maar kunnen de analyse dankzij de software, zelf uitvoeren. Inmiddels maken zo’n 100 gemeenten, verspreid door heel Nederland, gebruik van de software van Gripvol Technologie. De gemeente Ooststellingwerf heeft zich nog niet aangesloten, maar Rutger nodigt Rene Westerveld en Ingrid Borgman van harte uit voor een demonstratie.

Meer informatie over Gripvol Technologie vind je op de website: Gripvol | Bedrijfsadvies(externe link)

Bbz-regeling

De Bbz-regeling (Besluit bijzondere bijstandsverlening voor zelfstandigen) is bedoeld om ondernemers te ondersteunen. Omdat Rutger ziet dat ondernemers nauwelijks bekend zijn met deze regeling en zij vaak te laat aankloppen voor financiële steun, wil hij deze regeling graag wat meer onder de aandacht te brengen.
Vandaar, dat hieronder wat meer inhoudelijke informatie wordt gegeven.

De Bbz-regeling is ervoor zowel gevestigde als startende ondernemers. Hoewel de Bbz-regeling al voor veel ondernemer een vangnet en oplossing bood, moet je als ondernemer voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Via www.krijgikbbz.nl kun je kijken of jij een succesvol beroep kunt doen op deze regeling.
Voor gevestigde ondernemers met continuïteitsproblemen biedt deze regeling de mogelijkheid om maximaal € 238.737 te lenen van de gemeente om het bedrijf te redden. Vanzelfsprekend moet sprake zijn van een levensvatbaar perspectief en moeten de financiële problemen van tijdelijke aard zijn. Ook moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij/zij in staat is om de lening tegen 8% rente terug te betalen.

Voor mensen die uit een uitkeringssituatie een bedrijf willen starten biedt de regeling de mogelijkheid om een starterskrediet van € 45.670 van de gemeente tegen 8% te lenen. Ook hierbij geldt een heel aantal voorwaarden, waaronder dat sprake moet zijn van een levensvatbaar perspectief.
Zowel voor startende als gevestigde ondernemers, Biedt de Bbz-regeling de mogelijkheid tot tijdelijke inkomensondersteuning, als het inkomen tijdelijk onder het bijstandsniveau daalt. Het aanvragen van Bbz-ondersteuning doe je bij de gemeente.

Toekomst

Door de ontwikkeling van de software, heeft Rutger gemerkt dat zijn adviezen steeds minder worden gevraagd. De computer heeft zijn rol (deels) overgenomen. Hij is daarom recent begonnen met een nieuwe uitdaging en startte als (parttime) docent Bedrijfseconomie aan de hogeschool Windesheim.

Hobby’s

In zijn vrije tijd staat Rutger graag op de surfplank of zit hij op de racefiets. Vorig jaar fietste hij samen met een andere ‘Overwerkers’ van Italië naar Nederland voor het goede doel. Samen met zijn broer Pieter Zijlstra, staat de volgende wieleruitdaging al met potlood in de agenda.

Tips voor een (beginnend) ZZP’er

In zijn werk komt Rutger dagelijks in aanraking met ondernemers die zwaar in de financiële problemen zitten. Het is als ondernemer belangrijk een om eigen vermogen op te bouwen, te sparen, om tegenvallers te kunnen opvangen. Dus geeft niet alles uit wat erbinnen komt!
Het werken als ZZP’er heeft voor Rutger meerwaarde t.o.v. het werken in loondienst. Met name de vrijheid van handelen, maar ook de volle verantwoordelijkheid te hebben voor alle aspecten van het ondernemerschap, spreken hem erg aan.